مرور برچسب

حسن حاضرمشار

حسن حاضرمشار

حسن حاضر مشار متولد اول مهر 1302 در رشت به دنیا آمد. این مجسمه ساز و نقاش هنرآموخته در اوایل دهه 80 به جامعه هنری معرفی شد و نمایشگاه های متعددی در گالری های گلستان، هما، محجوبی، دی و ... برپا کرد.