هنرمندان انجمن خودآموخته ایران

هنرمند : حسن حاضر مشار​

هنرمند : حسن حاضر مشار​

پدر هنرمندان خودآموخته ایران

نام: حسن

نام خانوادگی: حاضر مشار

تاریخ تولد: ۱۳۰۲

محل تولد : روستای جعفرآباد خلخال

تاریخ کوچ : ۱۳۹۳ – آرامیده در قطعه هنرمندان

تحصیلات : ابتدایی

رشته هنری : نقاشی و حجم

 

هنرمند : کنیز عباس پناه​

هنرمند : کنیز عباس پناه​

نام: کنیز

نام خانوادگی: عباس پناه

تاریخ تولد:

محل تولد : هرمزگان

تحصیلات :

رشته هنری : نقاشی

 

هنرمند : سید علی صالحی​

هنرمند : سید علی صالحی​

نام: سید علی

نام خانوادگی:  صالحی​

تاریخ تولد: ۱۳۳۴

محل تولد : تهران

تحصیلات : —

رشته هنری : نقاشی

 

هنرمند: بی بی حاضر امیدواری

هنرمند: بی بی حاضر امیدواری

نام: بی بی

نام خانوادگی: حاضر امیدواری

تاریخ تولد: ۱۳۰۵

محل تولد : کازرون

تحصیلات : –

رشته هنری : بافندگی و عروسک سازی

 

هنرمند: شاخانم مرادی

هنرمند: شاخانم مرادی

نام: شاخانم

نام خانوادگی: مرادی

تاریخ تولد: ۱۳۳۷

محل تولد : بندرعباس

تحصیلات : ابتدایی

رشته هنری : نقاشی

 

هنرمند: شهین امیر مظاهری

هنرمند: شهین امیر مظاهری

نام: شهین

نام خانوادگی:  امیرمظاهری

تاریخ تولد: ۱۳۱۰

محل تولد : اردستان

تحصیلات : —

رشته هنری : نقاشی