مرور رده

artist

staa artist

شهین امیر مظاهری

شهین امیر مظاهری در سال 1310 خورشیدی در اردستان به دنیا آمد. او دوره دبستان را در تهران می گذراند که در هنگامه جنگ جهانی دوم به اصرار پدر از ادامه تحصیل که آرزوی قلبیش بود دست کشید و به همراه خانواده به شهرستان نطنز در استان اصفهان کوچ کرد.…

سید علی صالحی​

نام: سید علی نام خانوادگی:  صالحی​ تاریخ تولد: ۱۳۳۴ محل تولد : تهران تحصیلات : --- رشته هنری : نقاشی در شعر ...کلمه...کم نمی آورم ،اما شعرگاهی مرا به ساحت هایی می برد که آنجا از دست کلمه کاری ساخته نیست .درچنین شرایطی روبه خـط…

حسن حاضرمشار

حسن حاضر مشار متولد اول مهر 1302 در رشت به دنیا آمد. این مجسمه ساز و نقاش هنرآموخته در اوایل دهه 80 به جامعه هنری معرفی شد و نمایشگاه های متعددی در گالری های گلستان، هما، محجوبی، دی و ... برپا کرد.