درگذشت بی بی حاضر امیدواری از هنرمندان انجمن

مانا یاد “بی بی حاضر امیدواری “عضو رسمی “انجمن هنرمند خودآموخته ایران“ امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به جاودانه ها پیوستند.

وی در نهم مهرماه سال ۱۳۰۵ در شهرستان کازرون‌(استان فارس)به دنیا آمد.

ایشان از جمله هنرمندخودآموخته ای است که باتکیه بر فرهنگ فولکلور مناطق جنوب غربی فارس به آفرینش آثاری زیبا و خلاقه مشغول بود.

جاودانه یاد “بی بی حاضر امیدواری “در سال ۱۳۹۲ به عضویت انجمن هنرمندان خودآموخته ایران در آمد ‌و‌توسط مهندس علی عزتی بنیانگذار انجمن نخستین نمایشگاه آثارشان را با دیگر هنرمندان خودآموخته گان ایراندر خانه هنرمندان ایران‌ برگزار نمود که از اقبال عمومی شگفت انگیزی روبرو شد که حیرت همگان را برانگیخت.

بدینوسیله “انجمن هنرمندان خودآموخته ایران “پرواز جاودانه بی بی حاضر امیدواری را به همه هنرمندان خودآموخته ایران و جهان تسلیت عرض می نماید.