بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه در مجموعه تاریخی نیاوران

در هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه به پیشنهاد دکتر سید احمد محیط طباطبایی ریاست ایکوم یک روز از هفته میراث فرهنگی به نام “موزه و معلولین “ نام گذاری گردید که امروز یکم خرداد ۱۳۹۸ ایکوم‌ ایران در موزه ظروف سلطنتی کاخ موزه سعدآباد – با همکاری انجمن های معلولین و گردشگری نشستی مشترک برگزار نمودند.