اخبار انجمن هنرمندان خودآموخته ایران

ورکشاپ بازآفرش در روز جهانی موزه
news

ورکشاپ ‌باز آفرش گروه هنرهای تجسمی

ورک‌شاپ ‌گروه هنرهای تجسمی ایکوم‌ ایران‌ تحت عنوان‌ ” بازآفرش ” بمناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در موزه ملی ایران

بیشتر ...
نمایشگاه طب ”دیروز ،امروز” در موزه رضا عباسی
news

نمایشگاه طب در روز جهانی موزه

بمناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی نشست تخصصی و نمایشگاه طب ”دیروز ،امروز” در موزه رضا عباسی

بیشتر ...
هفته میراث فرهنگی ایران98
news

روز جهانی موزه اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

موزه ها در جایگاه کانونهای فرهنگی، آینده سنت

بیشتر ...
احداث موزه ایران درودی
news

آیین واگذاری زمین و آغاز عملیات احداث موزه استاد ایران درودی

آغاز عملیات احداث موزه استاد ایران درودی در روز جهانی موزه خردادماه ۱۳۹۸ با حضور شهردار محترم تهران

بیشتر ...
هفته میراث فرهنگی ایران98
news

بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه در مجموعه تاریخی نیاوران

یکم خرداد۱۳۹۸ بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه در مجموعه فرهنگی -تاریخی نیاوران

بیشتر ...
bibi-hazer-press-tv
news

گزارش شبکه press tv از نمایشگاه بی بی حاضر امیدواری

گزارش شبکه press tv و مستند هفت صبح از نمایشگاه “بی بی حاضر امیدواری” عضو انجمن هنرمندان خودآموخته ایران در خانه هنرمندان ایران

بیشتر ...