آیین واگذاری زمین و آغاز عملیات احداث موزه استاد ایران درودی

احداث موزه ایران درودی

آیین واگذاری زمین و آغاز عملیات احداث موزه استاد ایران درودی ،نقاش،کارگردان ،نویسنده ،مدرس دانشگاه وچهره نام آشنای فرهنگ و هنر ایران‌ و جهان و عضو افتخاری “انجمن‌ هنرمندان خودآموخته ایران” در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ پس از سال‌ها انتظار مقارن با هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه به مورد اجرا گذاشته شد .