نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

مجله ره آورد- شهریور ۹۸

مصاحبه مجله ره آورد مهر با مهندس عزتی

مهندس علی عزتی : تاسیس انجمن به نوعی تجربه ی ناممکن ها بود

بیشتر →
مهندس علی عزتی

مصاحبه با مهندس عزتی در مجله چراغ نامه

مصاحبه آزاده صالحی با “علی عزتی” در مجله وزین چراغ نامه

بیشتر →
طرح مجله چراغ نامه

با استاد محمود دولت آبادی در نمایشگاه انجمن هنرمندان

با استاد محمود دولت آبادی در نمایشگاه انجمن هنرمندان خودآموخته ایران در خانه هنرمندان ایران‌

بیشتر →
ورکشاپ بازآفرش در روز جهانی موزه

ورکشاپ ‌باز آفرش گروه هنرهای تجسمی

ورک‌شاپ ‌گروه هنرهای تجسمی ایکوم‌ ایران‌ تحت عنوان‌ ” بازآفرش ” بمناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در موزه ملی ایران

بیشتر →

در جوار صاحب نظران

دیگران درباره هنرمندان خودآموخته چه می گویند؟​​

این هنرمندان گروه قابل توجهی را در هنر معاصر جهان تشکیل داده اند که مخصوصا پس از آغاز قرن بیستم و غیرضروری شدن هنر واقع گرای آکادمیک با شیوه هایی ساده ، ولی تاثیر گزار ، عواطف وبرداشت های حسی خود را انتقال داده اند و تحت عنوان هنر Native فصلی جذاب را در تاریخ هنر گشوده اند .
آیدین آغداشلو
نقاش و پژوهشگر
هنرمندان خودآموخته بگونه ای کاملاً خودانگیخته و ذاتی و اکثرا در جریان زندگی عادی و روزمره خویش به خلق اثر دست می زنند این هنرمندان احتمالا خود نیز بر جاذبه و گیرایی آثاری که پدید آورده اند احاطه ندارند و از این رو دلیلی برای عرضه این آثار به دیگران نمی بینند.
دکتر علیرضا قلی نژاد
استاد دانشگاه و پژوهشگر، عضو هیات امنای انجمن هنرمندان خودآموخته ایران
مناسبات نقاش خودآموخته با اثر و دریافت های خود فارغ از قید و بندها و هنجارهای رایج است . او بی واسـطه نبض طبیعت را میگیرد تابه مدد انگشتان جوهرینش ساده ترین اشکال را به مثابه ی ذهنی رها و جانــــی آزاد رقم زند.
اردشیر صالح پور
استاد دانشگاه ، پژوهشگرو عضو هیات امنای انجمن هنرمندان خودآموخته ایران